Budowa boiska sportowego
Budowa boiska sportowego
Plac zabaw
Plac zabaw

Program Lekkoatletyka dla każdego!

Program upowszechniania lekkiej atletyki "Lekkoatletyka dla każdego!" to innowacyjny projekt Polskiego Związku Lekkiej Atletyki stworzony przez specjalistów, menedżerów i trenerów. Program ma na celu popularyzację lekkiej atletyki jako sportu pierwszego kontaktu dla dzieci, zachęcenie ich do zorganizowanej aktywności fizycznej w formie sportowej zabawy pod okiem przeszkolonych nauczycieli, instruktorów i trenerów.

Cele:

  • popularyzacja i upowszechnianie lekkiej atletyki,
  • stworzenie atrakcyjnej oferty dotyczącej organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży pochodzących z różnych środowisk,
  • opracowanie spójnego modelu procesu szkoleniowego zgodnego z wytycznymi federacji lekkoatletycznych IAAF i EA,
  • przygotowanie ogólnopolskiego systemu diagnozy, selekcji i naboru oraz identyfikacji talentów w szkoleniu młodzieży,
  • budowanie ścieżki rozwoju kariery lekkoatletycznej stanowiącej podstawę nowej struktury organizacji szkolenia dzieci i młodzieży w Polsce.

Dotychczasowe dziecięce konkurencje i zawody w lekkiej atletyce były zminiaturyzowanym odzwierciedleniem konkurencji i zawodów dorosłych. Niewystarczająca standaryzacja często prowadzi do zbyt wczesnej specjalizacji.

LEKKOTLETYKA DLA KAŻDEGO!  ma na celu wprowadzenie elementu frajdy, radości do uprawiania lekkiej atletyki. Nowe konkurencje i innowacyjne podejście do organizacji umożliwiają dzieciom odkrywanie podstawowych aktywności lekkoatletycznych – biegów szybkich i wytrzymałościowych, skoków, rzutów czy pchnięć – w różnych sytuacjach i miejscach (na stadionie, placu zabaw, sali gimnastycznej, czy jakimkolwiek innym dostępnym obiekcie sportowym).

Gry i zabawy lekkoatletyczne mają umożliwić dzieciom osiągnięcie maksymalnych korzyści płynących z uprawiania tej dyscypliny, w kategoriach Zdrowia, Edukacji i Samorealizacji.

Oto cele organizacyjne koncepcji LEKKIEJ ATLETYKI DLA DZIECI:
• duża ilość dzieci może być aktywna w tym samym czasie
• wykorzystanie różnorodnych podstawowych lekkoatletycznych form ruchu
• nie tylko silniejsze, czy szybsze dzieci mają swój udział w osiągnięciu dobrego wyniku
• wymagania odnośnie umiejętności różnią się w zależności od wieku i poziomu koordynacji ruchowej
• duch przygody jako nieodzowny element programu zapewniający podejście do lekkiej atletyki odpowiednie dla dzieci
• nieskomplikowana struktura i punktacja zawodów oparta o rankingową kolejność drużyn
• wymagana niewielka liczba sędziów i asystentów
• lekka atletyka jako sport drużyn mieszanych (chłopcy i dziewczęta razem)

 

Cele merytoryczne to:

Promocja zdrowia – jednym z podstawowych celów wszelkich aktywności sportowych musi być zachęcanie dzieci do zabaw, gier i wydatkowania energii, w celu jak najdłuższego zachowania zdrowia. Lekka atletyka jest szczególnie predestynowana do sprostania takiemu wyzwaniu, dzięki swojej różnorodności i warunkom fizycznym niezbędnym do jej uprawiania. Rosnące wymagania co do form zajęć oferowanych dzieciom przyczyniają się do ich harmonijnego ogólnego rozwoju.

Wzmocnienie interakcji społecznych – PROGRAM jest czynnikiem sprzyjającym integracji dzieci w ich środowisku. Konkurencje drużynowe, w których każdy ma swój wkład, dają dzieciom możliwość zaobserwowania i zaakceptowania różnic między sobą. Prostota zasad i nieszkodliwy charakter proponowanych konkurencji pozwalają dzieciom w pełni wypełniać role funkcyjne i trenerów drużyn. Te obowiązki, i związana z nimi odpowiedzialność, które faktycznie na siebie przyjmują, pozwalają im
doświadczyć poczucia obywatelskości.

Duch przygody – Dla stymulacji i motywacji, dzieci potrzebują przekonania, że rzeczywiście mogą wygrać zawody, w których biorą udział. Obrana formuła (drużyna, konkurencje, organizacja) przyczynia się do nieprzewidywalności wyniku zawodów aż do rozegrania ostatniej konkurencji. Stanowi to napędzający element motywacji dzieci.

Zasada drużynowości
Praca zespołowa to podstawowa zasada PROGRAMU. Wszyscy członkowie drużyny mają swój udział w wyniku, czy to poprzez konkurencje biegowe (sztafety), czy jako wkład indywidualny wliczany do ogólnego wyniku drużyny. Udział indywidualnych zawodników przekłada się na wynik drużyny i tym samym wzmacnia poczucie, że udział każdego dziecka ma wartość. Każde dziecko bierze udział w każdej konkurencji, co zapobiega przedwczesnej specjalizacji. Drużyny są mieszane jeśli to możliwe.

 

W ramach porozumienia z PZLA każdy nauczyciel nauczania początkowego zobowiązany będzie do przeprowadzenia zajęć z zakresu LEKKIEJ ATLETYKI minimum raz w tygodniu na lekcji wychowania fizycznego ponadto dzieci będą brały udział w eventach szkolnych i międzyszkolnych zgodnie z harmonogramem.